DE MERCEDIBUS OPERARIORUM, DE AERAMENTO

V I I     d e   m e r c e d i b u s   o p e r a r i o r u m ,   d e   a e r a m e n t o

de mercedibus oper[arior]um

    1
    operario rustico p[asto
    diu]rni
    ? viginti quinque

    2
    [- - - -
    diurni
    ? quinquaginta]

    3
    lapidario structori pas[to
    diurni]
    ? quinquaginta

    4
    fabro intestina[ri]o ut sup[ra
    diur]ni
    ? quinquaginta

    5
    fabro tignario ut supra
    [diurni
    ? quinquaginta]

    6
    calcis coctori ut supra
    [diurni]
    ? quinqua[ginta]

    7
    marmorario ut supra
    [diurni]
    ? sexag[inta]

    8
    musaeario ut supra
    diurni
    ? sexa[ginta]

    9
    tessellario ut supra
    [diu]r<n>i
    ? qu[inquaginta]

    10
    pictori parietario ut supra
    diurni
    ? septuagin[ta quinque]

    11
    pictori imaginario ut supra
    diurni
    ? centum quin[quaginta]

    12
    carpentario ut supra
    diurni
    ? quinqua[ginta]

    13
    fabro ferrario ut supra
    diurni
    ? quinquag[inta]

    14
    pistori ut supra
    diurni
    ? quinquagin[ta]

    15
    naupego in navi maritima ut supra
    diurni
    ? sexaginta

    16
    naupego in navi amnica ut supra
    diurni
    ? quinquagint[a]

    17
    lateris crudi ad laterculos diurnam mercedem, in lateribus quattuor pedum vinum, ita ut ipse sibi inpensam praep[a]ret, pasto
    ? duos

    18
    item lateris ex luto diurnam mercedem, in lateribus no. octo, ita ut ipse sibi inpensam praeparet, pasto
    ? duos

    19
    camelario sibe asinario et burdonario pasto
    diurni
    ? viginti q[ui]nque

    20
    pastori pasto
    diurnos
    ? viginti

    21
    mulioni pasto
    diurnos
    ? viginti quinque

    22
    mulomedico tonsurae et aptaturae pedum
    in capite uno
    ? sex

    23
    deple<tu>rae et purgat<u>rae capitis
    per singula capita
    ? viginti

    24
    tonsori
    per homines singulos
    ? duos

    25
    tonsori pec<o>rum
    in uno capitae pasto
    ? duos.


De aeramento

    26
    aerario in orichalco mercedis
    in po. I
    ? octo

    27
    aerario in cupri
    in po. I
    ? sex

    28
    aerario in vasculis diversi generis
    in po. I
    ? sex

    29
    aerario in si<g>illis vel statuis
    in po. I
    ? quattuor

    30
    aerario ind<u>ctilis aeramenti
    in po. I
    ? sex

    31
    plastae imaginario diurnae mercedis pasto
    ? septuaginta quinque

    32
    reliquis plastis gypsariis p<as>tis
    diurnos
    ? quinquaginta

    33
    aquario omni die operanti pasto
    diurnos
    ? viginti quinque

    34
    cloacario omni die operanti pasto
    diurnos
    ? viginti quinque

    35
    samiatori in spatha ex usu
    ? viginti quinque

    36
    samiatori in casside e<x> usu
    ? viginti quinque

    37
    samiatori in securi
    ? sex

    38
    samiatori in bipenni
    ? octo

    39
    samiatori vagina spat<h>ae
    ? cen[tum]

    40
    membranario in [qua]t<erni>one pedali pergamen[i ve1] croca[ti]
    ? XL

    41
    scriptori in sc<ri>ptura optima versus
    n. centum
    ? XXV

    42
    sequ[enti]s scripturae versuum
    no. centum
    ? XX

    43
    tabellanioni in scriptura libelli vel tabularum [in ver]sibus
    no. centum
    [?] X

    44
    bracario pro excisura et <o>rnatura pro birro qualitatis primae
    ? se<xa>[ginta]

    45
    <bracario> pro birro qualitatis secundae
    ? quadrag[inta]

    46
    <bracario> pro caracalla maiori
    ? viginti q[uinque]

    47
    <bracario> pro caracalla minori
    ? viginti

    48
    <bracario> pro bracibus
    ? viginti

    49
    <bracario> pro udonibus
    ? quattuor

    50
    sarcinatori in veste subtili replicat<u>rae
    ? sex

    51
    eidem aperturae cum subsutura holosericae
    ? quinquaginta

    52
    eidem aperturae cum subsutura supsericae
    ? triginta

    53
    <eidem aperturae cum> [sub]suturae in veste grossiori
    ? quattuor

    54
    [c]entunclum equestrae quoactile album sive nigrum librarum trium
    ? centum

    55
    [c]entunclum primum ornatum ab acu ponderis supra script[i]
    ? CC quinq[uaginta]

    56
    [color]atori [in] tunica muliebri vulgari rudi
    ? sedecim

    57
    <coloratori in tunica muliebri vulgari> ab usu
    ? decem

    58
    <coloratori> in strictoria virili de tela
    ? decem

    59
    <coloratori in strictoria virili> ab usu
    ? sex

    60
    <coloratori> in infantili rud<i>
    ? sex

    61
    <coloratori in infantili> ab usu
    ? d<u>os

    62
    <coloratori> sagum sive rachanam rudi
    ? sedecim

    63
    <coloratori sagum sive rachanam> ab usu
    ? sex

    64
    <coloratori> in tapete rudi
    ? viginti quattuor

    65
    <coloratori in tapete> ab usu
    ? decem

    66
    ceromatitae in singulis discipulis menstruos
    ? quinquaginta

    67
    paedagogo in singulis pueris menstruos
    ? quinquaginta

    68
    magistro instituto<ri> litterarum in singulis pueris menstruos
    ? L

    69
    calculatori in singulis pueris menstruos
    ? septuaginta quin<que>

    70
    notario in singulis pueris menstruos
    ? septuaginta quinque

    71
    librario sive antiquario in singulis discipulis menstruos
    ? quinquaginta

    72
    <g>rammatico Graeco sive Latino et geometrae in singulis discipulis menstruos
    ? ducentos

    73
    oratori sive sophistae in singulis discipulis menstruos
    ? ducent<o>s quinquaginta

    74
    advocato sive iuris perito mercedis in postulatione
    ? ducentos quinquaginta

    75
    advocato sive iuris perito mercedis in cognitione
    ? mille

    76
    architecto magistro per singulos pueros menstruos
    ? centum

    77
    capsario in singulis labantibus
    ? duos

    78
    balneatori privatario in singulis lavanti<b>us
    ? duos.

 

Pagina precedente